Om E-Swaard

E-Swaard AB är ett svenskt företag som inriktar sig på El-fordon, där miljö, kvalitet och säkerhet står i fokus. Vi finns i Halland, Sverige och riktar oss till kunder inom hela Sverige för både den som bor på landet eller i storstad.